PS-1K接触式焊枪
分类: 储能焊机  发布时间: 2014-06-23 11:34 

PS-1K接触式焊枪
PS-1K接触式焊枪

技术参数
 
焊接范围: 碳钢,不锈钢,铝,铜及镀锌板和耐热钢  M3~M10mm 或 Φ3~8mm
控制电缆: 3 x16m㎡,高柔性
总    高: 140mm    
总    长: 145mm(包括支撑环)
总    宽: 50mm
支撑环直径: Φ30 mm(Φ20 mm 可选)
重    量: 0.4 kg(不包括电缆)